Betingelser for kjøp fra Sve Profilgaver AS

Sve Profilgaver selger kun varer til bedrifter registrert med et gyldig organisasjonsnummer

 • Ved misslighold av betalingsbetingelsene beregnes morarenter på 10,75 % p.a. etter forfall
 • For profileringsprodukter tas det forbehold om levering og fakturering av +/- 10 %
 • Det tas forbehold om at innhold i sammensetninger kan bli korrigert ut fra leveringssituasjonen til våre leverandører.
 • Eventuelt utsolgte produkter vil i så fall bli erstattet av tilsvarende produkter av samme pris og kvalitet
 • Reklamasjonsfrist er 7 dager etter mottatt vare. Ved behov for å reklamere, send e-post til mail@sveprofilgaver for videre prosess og adresse.
 • SVE Profilgaver as har eiendomsretten til leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av evt. renter og omkostninger er betalt i sin helhet, i.h.t. pantelovens § 3-14 til 3-22
 • Ved annullering av en ordre som er bekreftet og satt i bestilling gjelder følgende bestemmelser; Inntil godkjent korrektur belastes kunde 30 % av ordrebeløpet. Etter godkjent korrektur, samt for ordre som ikke innbærer merking kan ordren ikke annulleres Ved logomerking av varer plikter kunde å levere eventuelle filer/materiell etter Sve Profilgavers anvisning raskest mulig. Eventuelt forsinket levering av slikt materiell vil forsinke leveringstidspunkt tilsvarende
 • SVE Profilgaver forbeholder seg retten til å benytte materiell og kundens navn i forbindelse med egen profilering
 • Leveringsbetingelse: FCA Sandvika
 • Det forutsettes at kunde innehar de nødvendige rettigheter til design, logoer, bilder etc. i forbindelse med trykk. Ansvar for eventuelle brudd på immaterielle rettigheter o.l. tilfaller kunde i sin helhet. Design og materiell fremstilt av Selskapet for Kunde reguleres av Åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk), og er å anse som Selskapets eiendom. Uberettiget kopiering, distribusjon eller bruk er ulovlig, og vil kunne straffeforfølges og utløse erstatningsansvar
 • Kunde vil ved kjøp godta Sve Profilgaver sin Personvernerklæring og behandling av kundeopplysninger.
Vi tar forbehold om at priser og informasjon er korrekt. Forbeholdet gjelder også i forhold til EU's gjeldende regelverk og produksjonskrav vedrørende miljøkrav, samt produsentenes Code of Conduct. Som godkjent NBR-medlem vil vi ved enhver ordre forsikre oss om at produktene er produsert og levert i henhold til gjeldende krav og regelverk.

Motta nyheter og tilbud først

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få gode tilbud rett i innboksen din!!